Primăria Orașului Cajvana

Hotărârile autorității deliberative

2020

HCL 1 – Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local

HCL 2 – Aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale

HCL 3 – Stabilirea coeficienților salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale

HCL 4 – Completarea HCL nr.34/2010 privind aprobarea inventarului terenurilor din domeniul privat

HCL 5 – Aprobarea bugetului orașului Cajvana pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021- 2023

HCL 6 – Completarea HCL nr.28 din 2019

HCL 7 – Utilizarea unei sume din excedentul bugetar înregistrat la sfârșitul anului 2019

HCL 8 – Convocarea adunării generale a proprietarilor de teren din orașul Cajvana

HCL 9 – Aprobarea delegării prin achiziție publică pentru activități ale serviciului de salubrizare

HCL 10 – Aprobarea delegării prin achiziție publică de servicii pentru Serviciul de iluminat public

HCL 11 – Completarea HCL nr.58 din 2016 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală

HCL 12 – Aprobarea evidenței în format electronic pentru Registrul Agricol pentru perioada 2021 – 2014

HCL 13 – Alegerea președintelui de ședință

HCL 14 – Aprobarea contului anual de execuție a bugetul local al orașului Cajvana și a situațiilor financiare pe anul 2019

HCL 15 – Aprobarea execuției bugetului local al orașul Cajvana pe trimestrul I al anului 2020

HCL 16 – Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a realizării obiectivului de investiție „Înființare rețea de distribuție de gaze naturale în orașul Cajvana”

HCL 17 – Utilizarea unei sume din excedentul buget înregistrat la sfârșitul anului 2019

HCL 18 – Rectificarea bugetului local

HCL 19 – Modificarea și completarea HCL 10 din 25.2.2019

2019

HCL 57 – Rectificarea bugetului local

HCL 58 – Organizarea rețelei școlare din orașul Cajvana pentru anul școlar 2020 – 2021

HCL 59 – Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în clădirea „Servicii publice”

Comments are closed.

Font Resize